28. oktobar – Svetski dan džudoa

Svetski dan džudoa 2020: Zajedno jači

Napisane reči prevode se u naša dela i naša dela objašnjavaju ko smo. Mi smo preživeli modernu dramu koju je malo ko razumeo, smatrajući je nezamislivom. Sada, sa stotinama hiljada mrtvih i globalnom ekonomijom u komi, imperativ je pažljivo birati naše reči i prevesti ih u konkretnu akciju.
28. oktobar je Svetski dan džudoa. Nije slučajno što se poklapa sa datumom rođenja Jigoro Kano-a, osnivača našeg sporta i čije su reči i postupci zreli u svojoj razradi kao i moderni po svojoj važnosti.

Ako je cilj bio edukovati, napredovati i usavršavati se zdravim umom umotanim u robusno telo, odnosno plemenitom i korisnom cilju. Ne možemo zaobići svoju sudbinu kada je naš sistem vrednosti u opasnosti. Pandemija koja zahvata planetu i neselektivno uništava porodice dovela je u pitanje zajednički sveukupni ideal koji moramo podržati ako ne želimo da podlegnemo.

Zajednica je zbir mnogih stvari, konglomerat ideala, principa i, pre svega, ljudi. Oni su pojedinci koji predlažu i prihvataju da ostanu zajedno, grade, napreduju, evoluiraju, žive i umiru, uvek zajedno. To je epilog veličine čovečanstva jer shvataju da će grupa uvek biti moćnija od osobe.

„Jači zajedno“ je zalog, natpis nad grobovima onih koji su nas napustili, da se to više ne ponovi. A ako se to ipak dogodi, to je zakletva koju ćemo naučiti, učiniti bolje i biti efikasniji sledeći put.

Tačno je da su oprezni gestovi neophodni da bi se izbegle infekcije. Tačno je da su zatvaranje i izolacija lekovi u odsustvu vakcine, ali zajedno smo uvek bolji. Zajedno smo čak i u samoći zajedničkih prognanika jači. Tehnologija nije nepristojan doprinos i u velikoj meri doprinosi borbi protiv napuštanja i depresije. Tada, kada je sve prošlo, kontakt ostaje. Život ide dalje.

Zbog svega ovoga, zato što smo tokom zatočenja morali da se držimo svojih principa i zato što sada moramo da obnovimo svoj život, biće nam bolje ako ostanemo zajedno; bićemo jači.

Široko se koriste fraze, „Unija je snaga“ jedna je od njih. Međutim, u nekim kontekstima to možda nije demonstrirano. To nije trivijalna stvar, to je fait accompli, posebno na polju džudoa; borilačka veština i olimpijski sport čije su vrednosti kamen temeljac našeg suživota i zid koji štiti našu civilizaciju. Znamo to, demonstrirali smo to kroz 3 različita veka. I ti to znaš. Zbog toga, jer nam je potreban komšija, ovaj dan slavimo svi zajedno. Zajedno smo jači.

Tekst preuzet sa sajta www.worldjudoday.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *