Džudo, više od sporta!


Znate li šta je džudo?

U pokušaju definisanja džudo-a kao pojma, možemo da se susretnemo sa različitim tumačenjima. Oni koji ga ne poznaju, uglavnom ga poistovećuju sa ostalim borilačkim veštinama, dok se u tumačenju onih ljudi koji su u ovom sportu ili koji bar nešto znaju o njemu, može čuti da je džudo jedan od najlepših borilačkih sportova, da predstavlja disciplinu, umetnost, fitnes program, način samoodbrane i borbe, pa čak i način života. Ustvari, moglo bi se reći da džudo predstvalja sve ovo.

Značaj džudo-a u širokoj lepezi borilačkih veština možemo prepoznati i u tome što svaka obuka specijalnih vojnih, policijskih ili nekih drugih jedninica u osnovnu obuku svrstava džudo.  Pored ovoga, u pojedinim azijskim, ali i evropskim državama, džudo je zastupljen i kroz školovanje kao deo fizičkog vaspitanja.

Od svog nastanka pa sve do danas džudo se neprestano razvijao, posebno u takmičarskom delu. Današnja pravila u takmičarskom džudo-u razlikuju se od pravila nastalih osnivanjem džudo-a. Nekada je borba trajala 15 minuta, a da bi se protivnik pobedio bilo je potrebno tri puta više poena nego danas. Ova modifikacija izvornog oblika nastala je sa željom da se poveća dinamičnost i atraktivnost. 1964. godine postaje olimpijski sport, a danas džudo broji više miliona pristalica širom sveta.